สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4875' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10439,18928,14961,7379,6835,22407,20589,12942,16148,21142,9671,22368,22400,22858,21143,5870,22710,7388 Array ( [0] => 10439 [1] => 18928 [2] => 14961 [3] => 7379 [4] => 6835 [5] => 22407 [6] => 20589 [7] => 12942 [8] => 16148 [9] => 21142 [10] => 9671 [11] => 22368 [12] => 22400 [13] => 22858 [14] => 21143 [15] => 5870 [16] => 22710 [17] => 7388 )