สินค้าหมด

800 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4875' and ( pcharacter='155' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13385,16433,10968,21227,5941,15699,16059,7380,8649,22638,18360,18116,4086,13396,22710,9671,9153,4783 Array ( [0] => 13385 [1] => 16433 [2] => 10968 [3] => 21227 [4] => 5941 [5] => 15699 [6] => 16059 [7] => 7380 [8] => 8649 [9] => 22638 [10] => 18360 [11] => 18116 [12] => 4086 [13] => 13396 [14] => 22710 [15] => 9671 [16] => 9153 [17] => 4783 )