สิ่งที่รอต้อนรับนาวาลกับเมเบลซึ่งออกเดินทางมุ่งสู่โบสถ์เซนต์ลาคุสคือเครื่องจักรที่บินบนฟ้า ลาคุสเมืองของอัลเทสใต้

คือเมืองแห่งเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างอิสระโดยมีนายกเทศมนตรีนักค้นคว้าเป็นศูนย์กลาง เมเบลซึ่งดวงตาเป็นประกายกับ

เทคโนโลยีใหม่ๆ กับนาวาลผู้สนใจการควบคุมเครื่องจักรที่บินบนฟ้า ในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ต้อนรับวันคืนอันแสนสงบ แต่ว่าสันติภาพ

นั้นกลับอยู่ได้ไม่นาน...

 

  • Comedy , Fantasy , Romance
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'486' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12479,5633,8933,4974,1293,20695,3146,20639,13613,261,4231,22187,20930,21650,15881,22120,20089,7768 Array ( [0] => 12479 [1] => 5633 [2] => 8933 [3] => 4974 [4] => 1293 [5] => 20695 [6] => 3146 [7] => 20639 [8] => 13613 [9] => 261 [10] => 4231 [11] => 22187 [12] => 20930 [13] => 21650 [14] => 15881 [15] => 22120 [16] => 20089 [17] => 7768 )