สิ่งที่รอต้อนรับนาวาลกับเมเบลซึ่งออกเดินทางมุ่งสู่โบสถ์เซนต์ลาคุสคือเครื่องจักรที่บินบนฟ้า ลาคุสเมืองของอัลเทสใต้

คือเมืองแห่งเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างอิสระโดยมีนายกเทศมนตรีนักค้นคว้าเป็นศูนย์กลาง เมเบลซึ่งดวงตาเป็นประกายกับ

เทคโนโลยีใหม่ๆ กับนาวาลผู้สนใจการควบคุมเครื่องจักรที่บินบนฟ้า ในที่สุดทั้งคู่ก็ได้ต้อนรับวันคืนอันแสนสงบ แต่ว่าสันติภาพ

นั้นกลับอยู่ได้ไม่นาน...

 

  • Comedy , Fantasy , Romance
  • DEXPRESS
q select pid from dex_product where pid<>'486' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12985,9293,20908,5677,7906,19460,21530,22188,10679,13730,6572,10149,20941,2607,21911,10007,4706,7342 Array ( [0] => 12985 [1] => 9293 [2] => 20908 [3] => 5677 [4] => 7906 [5] => 19460 [6] => 21530 [7] => 22188 [8] => 10679 [9] => 13730 [10] => 6572 [11] => 10149 [12] => 20941 [13] => 2607 [14] => 21911 [15] => 10007 [16] => 4706 [17] => 7342 )