สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Features character song and drama talk.

q select pid from dex_product where pid<>'4853' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4212,6323,10176,9774,18978,11611,4035,9797,6447,3155,5091,4064,6322,11608,8267,18874,11619,6129 Array ( [0] => 4212 [1] => 6323 [2] => 10176 [3] => 9774 [4] => 18978 [5] => 11611 [6] => 4035 [7] => 9797 [8] => 6447 [9] => 3155 [10] => 5091 [11] => 4064 [12] => 6322 [13] => 11608 [14] => 8267 [15] => 18874 [16] => 11619 [17] => 6129 )