สินค้าเหลือน้อย

600 BAHT
add to cart

Features character song and drama talk.

q select pid from dex_product where pid<>'4851' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,13595,3260,9318,11432,6447,5430,1319,18874,1380,4070,11607,5019,11007,7770,3379,4221,3152,6250 Array ( [0] => 13595 [1] => 3260 [2] => 9318 [3] => 11432 [4] => 6447 [5] => 5430 [6] => 1319 [7] => 18874 [8] => 1380 [9] => 4070 [10] => 11607 [11] => 5019 [12] => 11007 [13] => 7770 [14] => 3379 [15] => 4221 [16] => 3152 [17] => 6250 )