สินค้าเหลือน้อย

450 BAHT
add to cart

Features character song and drama talk.

q select pid from dex_product where pid<>'4851' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5931,16056,3157,8268,4064,5414,11617,18981,12861,11370,9797,9774,6254,13084,13085,4853,6447,11873 Array ( [0] => 5931 [1] => 16056 [2] => 3157 [3] => 8268 [4] => 4064 [5] => 5414 [6] => 11617 [7] => 18981 [8] => 12861 [9] => 11370 [10] => 9797 [11] => 9774 [12] => 6254 [13] => 13084 [14] => 13085 [15] => 4853 [16] => 6447 [17] => 11873 )