พรีออเดอร์

.

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Features character song and drama talk.

q select pid from dex_product where pid<>'4848' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4189,1381,22421,6129,2741,12867,12760,14249,11607,3157,2967,8373,5098,11620,11433,8269,11610,3011 Array ( [0] => 4189 [1] => 1381 [2] => 22421 [3] => 6129 [4] => 2741 [5] => 12867 [6] => 12760 [7] => 14249 [8] => 11607 [9] => 3157 [10] => 2967 [11] => 8373 [12] => 5098 [13] => 11620 [14] => 11433 [15] => 8269 [16] => 11610 [17] => 3011 )