พรีออเดอร์

.

550 BAHT
600 BAHT
พรีออเดอร์

Features character song and drama talk.

q select pid from dex_product where pid<>'4848' and ( pcharacter='101' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11607,3572,7770,8368,1379,17293,3158,1388,5900,9798,20186,12865,9774,3667,12760,3260,1351,9921 Array ( [0] => 11607 [1] => 3572 [2] => 7770 [3] => 8368 [4] => 1379 [5] => 17293 [6] => 3158 [7] => 1388 [8] => 5900 [9] => 9798 [10] => 20186 [11] => 12865 [12] => 9774 [13] => 3667 [14] => 12760 [15] => 3260 [16] => 1351 [17] => 9921 )