สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT

plastic kit 

/
q select pid from dex_product where pid<>'4819' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,789,9635,4262,20898,9107,7382,5976,7224,7494,1622,4801,4261,7477,10329,4815,793,3467,5855 Array ( [0] => 789 [1] => 9635 [2] => 4262 [3] => 20898 [4] => 9107 [5] => 7382 [6] => 5976 [7] => 7224 [8] => 7494 [9] => 1622 [10] => 4801 [11] => 4261 [12] => 7477 [13] => 10329 [14] => 4815 [15] => 793 [16] => 3467 [17] => 5855 )