สินค้าหมด

200 BAHT
250 BAHT

plastic kit 

/
q select pid from dex_product where pid<>'4819' and ( pcharacter='109' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23059,6006,786,1621,4796,4798,788,7251,1180,6286,9630,4794,9635,3213,4817,11115,13240,4114 Array ( [0] => 23059 [1] => 6006 [2] => 786 [3] => 1621 [4] => 4796 [5] => 4798 [6] => 788 [7] => 7251 [8] => 1180 [9] => 6286 [10] => 9630 [11] => 4794 [12] => 9635 [13] => 3213 [14] => 4817 [15] => 11115 [16] => 13240 [17] => 4114 )