สินค้าเหลือน้อย

2,480 BAHT
3100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4761' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6219,6483,8394,6224,3686,7839,11707,8393,8395,6235,11709,5693,5516,8392,9411,6217,4750,6211 Array ( [0] => 6219 [1] => 6483 [2] => 8394 [3] => 6224 [4] => 3686 [5] => 7839 [6] => 11707 [7] => 8393 [8] => 8395 [9] => 6235 [10] => 11709 [11] => 5693 [12] => 5516 [13] => 8392 [14] => 9411 [15] => 6217 [16] => 4750 [17] => 6211 )