สินค้าเหลือน้อย

2,480 BAHT
3100 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4761' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5516,4750,9411,8394,6224,6235,11709,6211,8392,8361,6484,3686,6219,7839,6483,8393,5693,6217 Array ( [0] => 5516 [1] => 4750 [2] => 9411 [3] => 8394 [4] => 6224 [5] => 6235 [6] => 11709 [7] => 6211 [8] => 8392 [9] => 8361 [10] => 6484 [11] => 3686 [12] => 6219 [13] => 7839 [14] => 6483 [15] => 8393 [16] => 5693 [17] => 6217 )