มีสินค้า

800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4756' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20577,63,8023,19834,14747,19168,17113,20395,23830,9499,19637,8885,21,23313,15234,19810,24109,34 Array ( [0] => 20577 [1] => 63 [2] => 8023 [3] => 19834 [4] => 14747 [5] => 19168 [6] => 17113 [7] => 20395 [8] => 23830 [9] => 9499 [10] => 19637 [11] => 8885 [12] => 21 [13] => 23313 [14] => 15234 [15] => 19810 [16] => 24109 [17] => 34 )