สินค้าเหลือน้อย

3,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4750' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6219,3686,6484,5516,8395,8394,6483,6224,11707,6211,5693,11709,8393,8392,4761,6235,8361,7839 Array ( [0] => 6219 [1] => 3686 [2] => 6484 [3] => 5516 [4] => 8395 [5] => 8394 [6] => 6483 [7] => 6224 [8] => 11707 [9] => 6211 [10] => 5693 [11] => 11709 [12] => 8393 [13] => 8392 [14] => 4761 [15] => 6235 [16] => 8361 [17] => 7839 )