สินค้าเหลือน้อย

3,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4750' and ( pcharacter='13' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11709,6483,4761,5693,6211,11707,9411,6217,8392,8395,7839,6484,8394,8361,5516,6224,3686,6219 Array ( [0] => 11709 [1] => 6483 [2] => 4761 [3] => 5693 [4] => 6211 [5] => 11707 [6] => 9411 [7] => 6217 [8] => 8392 [9] => 8395 [10] => 7839 [11] => 6484 [12] => 8394 [13] => 8361 [14] => 5516 [15] => 6224 [16] => 3686 [17] => 6219 )