มีสินค้า

390 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4747' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16206,13549,5009,18857,14956,16221,13916,20567,22688,13855,23731,10772,4711,24499,8490,23052,24399,24112 Array ( [0] => 16206 [1] => 13549 [2] => 5009 [3] => 18857 [4] => 14956 [5] => 16221 [6] => 13916 [7] => 20567 [8] => 22688 [9] => 13855 [10] => 23731 [11] => 10772 [12] => 4711 [13] => 24499 [14] => 8490 [15] => 23052 [16] => 24399 [17] => 24112 )