มีสินค้า

490 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4745' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4418,2176,22263,17498,2204,23538,9982,14080,8046,21289,6820,13945,18303,16195,23345,14087,333,17504 Array ( [0] => 4418 [1] => 2176 [2] => 22263 [3] => 17498 [4] => 2204 [5] => 23538 [6] => 9982 [7] => 14080 [8] => 8046 [9] => 21289 [10] => 6820 [11] => 13945 [12] => 18303 [13] => 16195 [14] => 23345 [15] => 14087 [16] => 333 [17] => 17504 )