มีสินค้า

490 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4745' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20342,20498,23393,1805,2197,24364,18766,21602,13871,18906,19831,22488,13847,11109,4713,17511,22673,23829 Array ( [0] => 20342 [1] => 20498 [2] => 23393 [3] => 1805 [4] => 2197 [5] => 24364 [6] => 18766 [7] => 21602 [8] => 13871 [9] => 18906 [10] => 19831 [11] => 22488 [12] => 13847 [13] => 11109 [14] => 4713 [15] => 17511 [16] => 22673 [17] => 23829 )