มีสินค้า

490 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4745' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,12438,8828,14700,11513,19814,18909,18311,23760,14087,10372,16202,22692,19464,11489,9980,13959,16191,13916 Array ( [0] => 12438 [1] => 8828 [2] => 14700 [3] => 11513 [4] => 19814 [5] => 18909 [6] => 18311 [7] => 23760 [8] => 14087 [9] => 10372 [10] => 16202 [11] => 22692 [12] => 19464 [13] => 11489 [14] => 9980 [15] => 13959 [16] => 16191 [17] => 13916 )