มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4739' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4874,1822,13880,14498,22271,20727,14954,22104,8462,18585,8873,21627,20495,8032,14957,10002,2258,10602 Array ( [0] => 4874 [1] => 1822 [2] => 13880 [3] => 14498 [4] => 22271 [5] => 20727 [6] => 14954 [7] => 22104 [8] => 8462 [9] => 18585 [10] => 8873 [11] => 21627 [12] => 20495 [13] => 8032 [14] => 14957 [15] => 10002 [16] => 2258 [17] => 10602 )