มีสินค้า

350 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4739' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8165,22685,22313,23821,12814,8878,1828,1834,8047,4402,19820,19,20727,18287,21858,24362,1820,16210 Array ( [0] => 8165 [1] => 22685 [2] => 22313 [3] => 23821 [4] => 12814 [5] => 8878 [6] => 1828 [7] => 1834 [8] => 8047 [9] => 4402 [10] => 19820 [11] => 19 [12] => 20727 [13] => 18287 [14] => 21858 [15] => 24362 [16] => 1820 [17] => 16210 )