สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4724' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9070,6098,20062,1113,221,1122,18500,9591,3098,1130,1121,4247,3057,5085,4778,1135,4155,1631 Array ( [0] => 9070 [1] => 6098 [2] => 20062 [3] => 1113 [4] => 221 [5] => 1122 [6] => 18500 [7] => 9591 [8] => 3098 [9] => 1130 [10] => 1121 [11] => 4247 [12] => 3057 [13] => 5085 [14] => 4778 [15] => 1135 [16] => 4155 [17] => 1631 )