สินค้าเหลือน้อย

1,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4724' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6163,8133,1134,23529,8422,3966,21207,9275,17675,1136,1631,1639,10521,22557,1133,9601,1630,22226 Array ( [0] => 6163 [1] => 8133 [2] => 1134 [3] => 23529 [4] => 8422 [5] => 3966 [6] => 21207 [7] => 9275 [8] => 17675 [9] => 1136 [10] => 1631 [11] => 1639 [12] => 10521 [13] => 22557 [14] => 1133 [15] => 9601 [16] => 1630 [17] => 22226 )