สินค้าหมด

2,250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4709' and ( pcharacter='125' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23986,9703,18911,25033,21062,23997,21736,19333,11686,10916 Array ( [0] => 23986 [1] => 9703 [2] => 18911 [3] => 25033 [4] => 21062 [5] => 23997 [6] => 21736 [7] => 19333 [8] => 11686 [9] => 10916 )