พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Also includes a song used in the TV anime "My HiME."

q select pid from dex_product where pid<>'4699' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6509,17180,6252,13239,5228,12479,9154,9307,9776,5220,20793,11196,5182,6426,5444,19470,4273,2905 Array ( [0] => 6509 [1] => 17180 [2] => 6252 [3] => 13239 [4] => 5228 [5] => 12479 [6] => 9154 [7] => 9307 [8] => 9776 [9] => 5220 [10] => 20793 [11] => 11196 [12] => 5182 [13] => 6426 [14] => 5444 [15] => 19470 [16] => 4273 [17] => 2905 )