พรีออเดอร์

.

400 BAHT
500 BAHT
พรีออเดอร์

Also includes a song used in the TV anime "My HiME."

q select pid from dex_product where pid<>'4699' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20934,2679,478,5512,5286,20584,17660,6603,20478,21245,14494,6632,6794,18167,20547,4216,5915,20058 Array ( [0] => 20934 [1] => 2679 [2] => 478 [3] => 5512 [4] => 5286 [5] => 20584 [6] => 17660 [7] => 6603 [8] => 20478 [9] => 21245 [10] => 14494 [11] => 6632 [12] => 6794 [13] => 18167 [14] => 20547 [15] => 4216 [16] => 5915 [17] => 20058 )