สินค้าเหลือน้อย

240 BAHT
400 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4684' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3967,9167,4195,10098,10298,9286,8635,8636,13049,13057,13155,8634,21958,22335,3948,3400,1185,9947 Array ( [0] => 3967 [1] => 9167 [2] => 4195 [3] => 10098 [4] => 10298 [5] => 9286 [6] => 8635 [7] => 8636 [8] => 13049 [9] => 13057 [10] => 13155 [11] => 8634 [12] => 21958 [13] => 22335 [14] => 3948 [15] => 3400 [16] => 1185 [17] => 9947 )