สินค้าหมด

1,850 BAHT
2250 BAHT

scale 1/100

/
q select pid from dex_product where pid<>'4682' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1626,22458,14149,14153,4288,21268,821,14147,1153,4992,15614 Array ( [0] => 1626 [1] => 22458 [2] => 14149 [3] => 14153 [4] => 4288 [5] => 21268 [6] => 821 [7] => 14147 [8] => 1153 [9] => 4992 [10] => 15614 )