สินค้าหมด

1,850 BAHT
2250 BAHT

scale 1/100

/
q select pid from dex_product where pid<>'4682' and ( pcharacter='107' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14149,1153,21268,22458,15614,14153,4288,1626,821,4992,14147 Array ( [0] => 14149 [1] => 1153 [2] => 21268 [3] => 22458 [4] => 15614 [5] => 14153 [6] => 4288 [7] => 1626 [8] => 821 [9] => 4992 [10] => 14147 )