สินค้าหมด

400 BAHT
500 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4677' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1089,7915,3936,10319,7918,227,3931,5050,10344,21443,13641,8628,8421,1092,13645,5531,6154,4676 Array ( [0] => 1089 [1] => 7915 [2] => 3936 [3] => 10319 [4] => 7918 [5] => 227 [6] => 3931 [7] => 5050 [8] => 10344 [9] => 21443 [10] => 13641 [11] => 8628 [12] => 8421 [13] => 1092 [14] => 13645 [15] => 5531 [16] => 6154 [17] => 4676 )