สินค้าเหลือน้อย

680 BAHT
850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4613' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7660,7659,2762,23619,2772,24216,16608,24205,3457,24214,2516,4610,1664,4596,1263,24210,1224,1275 Array ( [0] => 7660 [1] => 7659 [2] => 2762 [3] => 23619 [4] => 2772 [5] => 24216 [6] => 16608 [7] => 24205 [8] => 3457 [9] => 24214 [10] => 2516 [11] => 4610 [12] => 1664 [13] => 4596 [14] => 1263 [15] => 24210 [16] => 1224 [17] => 1275 )