สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4613' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6710,6712,1229,3002,1265,24742,6714,1278,17590,3458,7698,9745,23079,2815,24598,9317,1248,23082 Array ( [0] => 6710 [1] => 6712 [2] => 1229 [3] => 3002 [4] => 1265 [5] => 24742 [6] => 6714 [7] => 1278 [8] => 17590 [9] => 3458 [10] => 7698 [11] => 9745 [12] => 23079 [13] => 2815 [14] => 24598 [15] => 9317 [16] => 1248 [17] => 23082 )