สินค้าเหลือน้อย

680 BAHT
850 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4613' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6704,11125,4589,4595,1275,20225,9317,596,3163,3281,1229,1245,6706,1662,10257,4607,1224,1281 Array ( [0] => 6704 [1] => 11125 [2] => 4589 [3] => 4595 [4] => 1275 [5] => 20225 [6] => 9317 [7] => 596 [8] => 3163 [9] => 3281 [10] => 1229 [11] => 1245 [12] => 6706 [13] => 1662 [14] => 10257 [15] => 4607 [16] => 1224 [17] => 1281 )