สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4612' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23619,1225,1658,9747,1266,1273,3485,600,24598,24653,1245,1254,21193,4439,23912,9745,24601,1267 Array ( [0] => 23619 [1] => 1225 [2] => 1658 [3] => 9747 [4] => 1266 [5] => 1273 [6] => 3485 [7] => 600 [8] => 24598 [9] => 24653 [10] => 1245 [11] => 1254 [12] => 21193 [13] => 4439 [14] => 23912 [15] => 9745 [16] => 24601 [17] => 1267 )