สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4610' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1248,1901,9746,22721,1266,3333,4448,7660,4439,4055,3324,4435,5448,2776,9743,2766,1278,596 Array ( [0] => 1248 [1] => 1901 [2] => 9746 [3] => 22721 [4] => 1266 [5] => 3333 [6] => 4448 [7] => 7660 [8] => 4439 [9] => 4055 [10] => 3324 [11] => 4435 [12] => 5448 [13] => 2776 [14] => 9743 [15] => 2766 [16] => 1278 [17] => 596 )