สินค้าหมด

850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4610' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1247,23018,23910,9744,1241,24598,1225,1662,596,2771,1658,1284,4611,22507,24602,1262,3543,24198 Array ( [0] => 1247 [1] => 23018 [2] => 23910 [3] => 9744 [4] => 1241 [5] => 24598 [6] => 1225 [7] => 1662 [8] => 596 [9] => 2771 [10] => 1658 [11] => 1284 [12] => 4611 [13] => 22507 [14] => 24602 [15] => 1262 [16] => 3543 [17] => 24198 )