สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4609' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3545,24605,3300,7659,7752,6715,1896,4931,1659,3002,1225,10618,4592,1270,4453,23088,6697,9747 Array ( [0] => 3545 [1] => 24605 [2] => 3300 [3] => 7659 [4] => 7752 [5] => 6715 [6] => 1896 [7] => 4931 [8] => 1659 [9] => 3002 [10] => 1225 [11] => 10618 [12] => 4592 [13] => 1270 [14] => 4453 [15] => 23088 [16] => 6697 [17] => 9747 )