สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3278,7698,12993,1662,4594,3548,1282,3544,12992,599,3549,9747,3457,4608,3272,11128,1901,4602 Array ( [0] => 3278 [1] => 7698 [2] => 12993 [3] => 1662 [4] => 4594 [5] => 3548 [6] => 1282 [7] => 3544 [8] => 12992 [9] => 599 [10] => 3549 [11] => 9747 [12] => 3457 [13] => 4608 [14] => 3272 [15] => 11128 [16] => 1901 [17] => 4602 )