สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20674,1662,1264,1265,3545,7651,3550,2594,1270,1266,4595,16608,1283,2865,4448,1250,9746,22972 Array ( [0] => 20674 [1] => 1662 [2] => 1264 [3] => 1265 [4] => 3545 [5] => 7651 [6] => 3550 [7] => 2594 [8] => 1270 [9] => 1266 [10] => 4595 [11] => 16608 [12] => 1283 [13] => 2865 [14] => 4448 [15] => 1250 [16] => 9746 [17] => 22972 )