สินค้าหมด

680 BAHT
850 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4607' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,5448,1234,9750,3551,7956,1233,21193,16608,1228,1664,4055,4595,1249,4450,3300,4591,3457,10262 Array ( [0] => 5448 [1] => 1234 [2] => 9750 [3] => 3551 [4] => 7956 [5] => 1233 [6] => 21193 [7] => 16608 [8] => 1228 [9] => 1664 [10] => 4055 [11] => 4595 [12] => 1249 [13] => 4450 [14] => 3300 [15] => 4591 [16] => 3457 [17] => 10262 )