สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4606' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3300,22371,1664,2593,3549,4727,3355,2786,7752,18225,4597,1248,6707,1286,11128,23089,4594,1227 Array ( [0] => 3300 [1] => 22371 [2] => 1664 [3] => 2593 [4] => 3549 [5] => 4727 [6] => 3355 [7] => 2786 [8] => 7752 [9] => 18225 [10] => 4597 [11] => 1248 [12] => 6707 [13] => 1286 [14] => 11128 [15] => 23089 [16] => 4594 [17] => 1227 )