สินค้าหมด

650 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4606' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,21192,1252,2592,23910,7794,17590,2815,6696,4595,1663,4597,9317,1856,24204,24199,4725,997,2775 Array ( [0] => 21192 [1] => 1252 [2] => 2592 [3] => 23910 [4] => 7794 [5] => 17590 [6] => 2815 [7] => 6696 [8] => 4595 [9] => 1663 [10] => 4597 [11] => 9317 [12] => 1856 [13] => 24204 [14] => 24199 [15] => 4725 [16] => 997 [17] => 2775 )