มีสินค้า

2,450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4602' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20225,24216,3338,7661,10268,3281,3548,19944,1280,6714,4059,2596,3460,1282,3457,24945,23863,22986 Array ( [0] => 20225 [1] => 24216 [2] => 3338 [3] => 7661 [4] => 10268 [5] => 3281 [6] => 3548 [7] => 19944 [8] => 1280 [9] => 6714 [10] => 4059 [11] => 2596 [12] => 3460 [13] => 1282 [14] => 3457 [15] => 24945 [16] => 23863 [17] => 22986 )