มีสินค้า

2,450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4602' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2924,3272,1659,2594,3457,7659,2596,1277,6702,1264,4430,1260,3324,599,1255,1267,4057,7660 Array ( [0] => 2924 [1] => 3272 [2] => 1659 [3] => 2594 [4] => 3457 [5] => 7659 [6] => 2596 [7] => 1277 [8] => 6702 [9] => 1264 [10] => 4430 [11] => 1260 [12] => 3324 [13] => 599 [14] => 1255 [15] => 1267 [16] => 4057 [17] => 7660 )