มีสินค้า

2,450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4602' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1897,12995,1225,4055,9750,1265,1237,20674,24204,3387,23864,23904,2769,4450,1273,22424,6707,1227 Array ( [0] => 1897 [1] => 12995 [2] => 1225 [3] => 4055 [4] => 9750 [5] => 1265 [6] => 1237 [7] => 20674 [8] => 24204 [9] => 3387 [10] => 23864 [11] => 23904 [12] => 2769 [13] => 4450 [14] => 1273 [15] => 22424 [16] => 6707 [17] => 1227 )