สินค้าเหลือน้อย

699 BAHT
1450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4597' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1242,3547,10261,23018,2592,4725,1896,1281,1897,6702,4596,1889,4731,4610,22972,9744,4592,1898 Array ( [0] => 1242 [1] => 3547 [2] => 10261 [3] => 23018 [4] => 2592 [5] => 4725 [6] => 1896 [7] => 1281 [8] => 1897 [9] => 6702 [10] => 4596 [11] => 1889 [12] => 4731 [13] => 4610 [14] => 22972 [15] => 9744 [16] => 4592 [17] => 1898 )