สินค้าเหลือน้อย

699 BAHT
1450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4597' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7660,1224,24216,3551,3355,4576,12994,1280,6715,3163,3333,4055,10265,24658,24202,10353,24203,22424 Array ( [0] => 7660 [1] => 1224 [2] => 24216 [3] => 3551 [4] => 3355 [5] => 4576 [6] => 12994 [7] => 1280 [8] => 6715 [9] => 3163 [10] => 3333 [11] => 4055 [12] => 10265 [13] => 24658 [14] => 24202 [15] => 10353 [16] => 24203 [17] => 22424 )