มีสินค้า

699 BAHT
1450 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4597' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2786,9746,4576,4452,4055,3547,22371,1273,4610,6707,1250,24193,2772,10268,23900,2776,1240,23912 Array ( [0] => 2786 [1] => 9746 [2] => 4576 [3] => 4452 [4] => 4055 [5] => 3547 [6] => 22371 [7] => 1273 [8] => 4610 [9] => 6707 [10] => 1250 [11] => 24193 [12] => 2772 [13] => 10268 [14] => 23900 [15] => 2776 [16] => 1240 [17] => 23912 )