สินค้าหมด

49 BAHT

7 Cards/Pack

/
q select pid from dex_product where pid<>'4539' and ( pcharacter='170' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9140,3969,8248,3556,3554,3630,3832,3553,3968 Array ( [0] => 9140 [1] => 3969 [2] => 8248 [3] => 3556 [4] => 3554 [5] => 3630 [6] => 3832 [7] => 3553 [8] => 3968 )