สินค้าหมด

70 BAHT

7 Cards/Pack

/
q select pid from dex_product where pid<>'4539' and ( pcharacter='170' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8248,9140,3556,3832,3553,3554,3630,3968,3969 Array ( [0] => 8248 [1] => 9140 [2] => 3556 [3] => 3832 [4] => 3553 [5] => 3554 [6] => 3630 [7] => 3968 [8] => 3969 )