สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4522' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16108,16823,6078,8344,7286,16830,4937,25123,5839,11155,10388,12113,21030,8339,16460,8328,19715,5290 Array ( [0] => 16108 [1] => 16823 [2] => 6078 [3] => 8344 [4] => 7286 [5] => 16830 [6] => 4937 [7] => 25123 [8] => 5839 [9] => 11155 [10] => 10388 [11] => 12113 [12] => 21030 [13] => 8339 [14] => 16460 [15] => 8328 [16] => 19715 [17] => 5290 )