สินค้าหมด

250 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4521' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3897,8087,7013,9809,6671,15593,10407,4502,9357,24553,8327,7294,11190,8106,11156,14029,10411,8384 Array ( [0] => 3897 [1] => 8087 [2] => 7013 [3] => 9809 [4] => 6671 [5] => 15593 [6] => 10407 [7] => 4502 [8] => 9357 [9] => 24553 [10] => 8327 [11] => 7294 [12] => 11190 [13] => 8106 [14] => 11156 [15] => 14029 [16] => 10411 [17] => 8384 )