สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4516' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23123,7879,8380,5740,7014,17116,10387,4880,15200,8598,8181,8217,10435,10646,8207,9359,10196,17123 Array ( [0] => 23123 [1] => 7879 [2] => 8380 [3] => 5740 [4] => 7014 [5] => 17116 [6] => 10387 [7] => 4880 [8] => 15200 [9] => 8598 [10] => 8181 [11] => 8217 [12] => 10435 [13] => 10646 [14] => 8207 [15] => 9359 [16] => 10196 [17] => 17123 )