สินค้าหมด

250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4516' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20772,12918,7847,5832,8127,8184,15529,12317,23227,5293,15380,21413,6081,2600,10656,5836,15203,20777 Array ( [0] => 20772 [1] => 12918 [2] => 7847 [3] => 5832 [4] => 8127 [5] => 8184 [6] => 15529 [7] => 12317 [8] => 23227 [9] => 5293 [10] => 15380 [11] => 21413 [12] => 6081 [13] => 2600 [14] => 10656 [15] => 5836 [16] => 15203 [17] => 20777 )