สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4511' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,15187,17585,12349,12192,17131,9958,12337,8052,16830,21081,10389,10899,20781,8586,7305,9964,7527,8222 Array ( [0] => 15187 [1] => 17585 [2] => 12349 [3] => 12192 [4] => 17131 [5] => 9958 [6] => 12337 [7] => 8052 [8] => 16830 [9] => 21081 [10] => 10389 [11] => 10899 [12] => 20781 [13] => 8586 [14] => 7305 [15] => 9964 [16] => 7527 [17] => 8222 )