สินค้าหมด

300 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4511' and ( pcharacter='168' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8535,11478,23907,8533,7019,16843,5300,5840,10184,10085,16755,17157,11181,17117,10412,8364,8217,8078 Array ( [0] => 8535 [1] => 11478 [2] => 23907 [3] => 8533 [4] => 7019 [5] => 16843 [6] => 5300 [7] => 5840 [8] => 10184 [9] => 10085 [10] => 16755 [11] => 17157 [12] => 11181 [13] => 17117 [14] => 10412 [15] => 8364 [16] => 8217 [17] => 8078 )