สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4450' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,2593,7752,6714,4597,23018,3544,4727,12993,1244,2514,2766,3333,21178,4611,21811,2863,1247,2596 Array ( [0] => 2593 [1] => 7752 [2] => 6714 [3] => 4597 [4] => 23018 [5] => 3544 [6] => 4727 [7] => 12993 [8] => 1244 [9] => 2514 [10] => 2766 [11] => 3333 [12] => 21178 [13] => 4611 [14] => 21811 [15] => 2863 [16] => 1247 [17] => 2596 )