สินค้าหมด

450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4450' and ( pcharacter='31' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3549,1276,4602,6702,4596,22974,1973,21767,1269,10262,23895,2762,9748,2592,6699,3820,6706,1897 Array ( [0] => 3549 [1] => 1276 [2] => 4602 [3] => 6702 [4] => 4596 [5] => 22974 [6] => 1973 [7] => 21767 [8] => 1269 [9] => 10262 [10] => 23895 [11] => 2762 [12] => 9748 [13] => 2592 [14] => 6699 [15] => 3820 [16] => 6706 [17] => 1897 )