สินค้าเหลือน้อย

5,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4423' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,10844,4952,4695,2696,7572,7333,11767,16112,19026,22064,21333,20179,1049,9293,9142,5628,21706,2994 Array ( [0] => 10844 [1] => 4952 [2] => 4695 [3] => 2696 [4] => 7572 [5] => 7333 [6] => 11767 [7] => 16112 [8] => 19026 [9] => 22064 [10] => 21333 [11] => 20179 [12] => 1049 [13] => 9293 [14] => 9142 [15] => 5628 [16] => 21706 [17] => 2994 )