สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4422' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16097,1338,20941,2848,17310,16722,22911,3040,6200,13740,18135,15723,13613,6064,12180,4706,12483,2020 Array ( [0] => 16097 [1] => 1338 [2] => 20941 [3] => 2848 [4] => 17310 [5] => 16722 [6] => 22911 [7] => 3040 [8] => 6200 [9] => 13740 [10] => 18135 [11] => 15723 [12] => 13613 [13] => 6064 [14] => 12180 [15] => 4706 [16] => 12483 [17] => 2020 )