สินค้าเหลือน้อย

5,700 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4422' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,3880,2090,4947,9123,2715,9307,8253,3423,21617,13241,5688,20972,21975,19253,5906,10143,3629,23119 Array ( [0] => 3880 [1] => 2090 [2] => 4947 [3] => 9123 [4] => 2715 [5] => 9307 [6] => 8253 [7] => 3423 [8] => 21617 [9] => 13241 [10] => 5688 [11] => 20972 [12] => 21975 [13] => 19253 [14] => 5906 [15] => 10143 [16] => 3629 [17] => 23119 )