มีสินค้า

2,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4418' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14083,16184,5951,8869,21601,18766,1784,10535,2201,23539,23822,23893,36,21257,4689,17145,19732,23536 Array ( [0] => 14083 [1] => 16184 [2] => 5951 [3] => 8869 [4] => 21601 [5] => 18766 [6] => 1784 [7] => 10535 [8] => 2201 [9] => 23539 [10] => 23822 [11] => 23893 [12] => 36 [13] => 21257 [14] => 4689 [15] => 17145 [16] => 19732 [17] => 23536 )