สินค้าหมด

2,500 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4406' and ( pcharacter='80' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23534,13970,25321,22690,9980,14565,24476,14926,20383,16215,22305,8043,8026,9108,1815,18909,13959,53 Array ( [0] => 23534 [1] => 13970 [2] => 25321 [3] => 22690 [4] => 9980 [5] => 14565 [6] => 24476 [7] => 14926 [8] => 20383 [9] => 16215 [10] => 22305 [11] => 8043 [12] => 8026 [13] => 9108 [14] => 1815 [15] => 18909 [16] => 13959 [17] => 53 )