สินค้าหมด

1,400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4389' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4385,4382,4380,6829,4387,4381,4386,12888,6237,3215,19652,12801,6226,4383,4388,12800,12807 Array ( [0] => 4385 [1] => 4382 [2] => 4380 [3] => 6829 [4] => 4387 [5] => 4381 [6] => 4386 [7] => 12888 [8] => 6237 [9] => 3215 [10] => 19652 [11] => 12801 [12] => 6226 [13] => 4383 [14] => 4388 [15] => 12800 [16] => 12807 )