สินค้าเหลือน้อย

1,750 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4389' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6829,12888,4385,4381,4380,12807,6237,6226,4386,4388,3215,12800,12801,4383,19652,4387,4382 Array ( [0] => 6829 [1] => 12888 [2] => 4385 [3] => 4381 [4] => 4380 [5] => 12807 [6] => 6237 [7] => 6226 [8] => 4386 [9] => 4388 [10] => 3215 [11] => 12800 [12] => 12801 [13] => 4383 [14] => 19652 [15] => 4387 [16] => 4382 )