สินค้าหมด

1,200 BAHT
1900 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4387' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4383,4388,12807,4386,6226,6829,12888,19652,12801,4382,4380,6237,4385,12800,4381,4389,3215 Array ( [0] => 4383 [1] => 4388 [2] => 12807 [3] => 4386 [4] => 6226 [5] => 6829 [6] => 12888 [7] => 19652 [8] => 12801 [9] => 4382 [10] => 4380 [11] => 6237 [12] => 4385 [13] => 12800 [14] => 4381 [15] => 4389 [16] => 3215 )