สินค้าเหลือน้อย

1,520 BAHT
1900 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4387' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4381,4382,12807,4383,6829,6237,4380,12888,19652,12800,4386,12801,6226,4388,4389,4385,3215 Array ( [0] => 4381 [1] => 4382 [2] => 12807 [3] => 4383 [4] => 6829 [5] => 6237 [6] => 4380 [7] => 12888 [8] => 19652 [9] => 12800 [10] => 4386 [11] => 12801 [12] => 6226 [13] => 4388 [14] => 4389 [15] => 4385 [16] => 3215 )