สินค้าเหลือน้อย

1,800 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4385' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4388,12800,4382,6237,4386,3215,4380,12801,4387,4383,4389,12807,6829,19652,6226,4381,12888 Array ( [0] => 4388 [1] => 12800 [2] => 4382 [3] => 6237 [4] => 4386 [5] => 3215 [6] => 4380 [7] => 12801 [8] => 4387 [9] => 4383 [10] => 4389 [11] => 12807 [12] => 6829 [13] => 19652 [14] => 6226 [15] => 4381 [16] => 12888 )