สินค้าหมด

1,450 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4385' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,6829,12800,4382,12801,4389,4387,12807,4380,4383,3215,6226,12888,19652,4388,4381,6237,4386 Array ( [0] => 6829 [1] => 12800 [2] => 4382 [3] => 12801 [4] => 4389 [5] => 4387 [6] => 12807 [7] => 4380 [8] => 4383 [9] => 3215 [10] => 6226 [11] => 12888 [12] => 19652 [13] => 4388 [14] => 4381 [15] => 6237 [16] => 4386 )