สินค้าเหลือน้อย

650 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4383' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4382,4380,12800,12801,6829,12807,3215,4389,4381,4386,6226,6237,19652,4388,4387,12888,4385 Array ( [0] => 4382 [1] => 4380 [2] => 12800 [3] => 12801 [4] => 6829 [5] => 12807 [6] => 3215 [7] => 4389 [8] => 4381 [9] => 4386 [10] => 6226 [11] => 6237 [12] => 19652 [13] => 4388 [14] => 4387 [15] => 12888 [16] => 4385 )