สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4383' and ( pcharacter='179' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4387,4380,12801,4389,4385,4388,4382,4386,6829,6226,12800,6237,12807,19652,12888,3215,4381 Array ( [0] => 4387 [1] => 4380 [2] => 12801 [3] => 4389 [4] => 4385 [5] => 4388 [6] => 4382 [7] => 4386 [8] => 6829 [9] => 6226 [10] => 12800 [11] => 6237 [12] => 12807 [13] => 19652 [14] => 12888 [15] => 3215 [16] => 4381 )