สินค้าเหลือน้อย

4,300 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4371' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,14990,18848,17845,14982,8460,7831,12093,3365,14993,18822,2034,15649,12618,14252,20326,3186,8795,17920 Array ( [0] => 14990 [1] => 18848 [2] => 17845 [3] => 14982 [4] => 8460 [5] => 7831 [6] => 12093 [7] => 3365 [8] => 14993 [9] => 18822 [10] => 2034 [11] => 15649 [12] => 12618 [13] => 14252 [14] => 20326 [15] => 3186 [16] => 8795 [17] => 17920 )