สินค้าเหลือน้อย

4,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4370' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,16066,17947,14656,12353,21283,7823,15001,18823,12096,12099,3325,17952,12616,17922,18834,18843,8804,18836 Array ( [0] => 16066 [1] => 17947 [2] => 14656 [3] => 12353 [4] => 21283 [5] => 7823 [6] => 15001 [7] => 18823 [8] => 12096 [9] => 12099 [10] => 3325 [11] => 17952 [12] => 12616 [13] => 17922 [14] => 18834 [15] => 18843 [16] => 8804 [17] => 18836 )