สินค้าเหลือน้อย

4,200 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4370' and ( pcharacter='138' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,8798,11333,3676,12931,8455,18840,14984,15646,2485,4170,16873,17952,12921,14993,6307,12616,3335,8794 Array ( [0] => 8798 [1] => 11333 [2] => 3676 [3] => 12931 [4] => 8455 [5] => 18840 [6] => 14984 [7] => 15646 [8] => 2485 [9] => 4170 [10] => 16873 [11] => 17952 [12] => 12921 [13] => 14993 [14] => 6307 [15] => 12616 [16] => 3335 [17] => 8794 )