สินค้าเหลือน้อย

1,150 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4353' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23421,1402,1465,3892,19996,9150,4847,7910,13434,18469,8388,22600,20485,19757,14611,23766,22116,5506 Array ( [0] => 23421 [1] => 1402 [2] => 1465 [3] => 3892 [4] => 19996 [5] => 9150 [6] => 4847 [7] => 7910 [8] => 13434 [9] => 18469 [10] => 8388 [11] => 22600 [12] => 20485 [13] => 19757 [14] => 14611 [15] => 23766 [16] => 22116 [17] => 5506 )