สินค้าเหลือน้อย

150 BAHT
250 BAHT
add to cart
q select pid from dex_product where pid<>'4337' and ( pcharacter='98' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9286,3588,9283,20818,9322,7070,19297,9195,8863,11417,3965,9240,20844,6722,3925,8135,19948,19121 Array ( [0] => 9286 [1] => 3588 [2] => 9283 [3] => 20818 [4] => 9322 [5] => 7070 [6] => 19297 [7] => 9195 [8] => 8863 [9] => 11417 [10] => 3965 [11] => 9240 [12] => 20844 [13] => 6722 [14] => 3925 [15] => 8135 [16] => 19948 [17] => 19121 )