สินค้าหมด

1,140 BAHT
1900 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4315' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,20903,1120,6742,3060,14704,1110,1137,10719,22557,9269,9591,4326,1130,1134,1629,9853,4327,1122 Array ( [0] => 20903 [1] => 1120 [2] => 6742 [3] => 3060 [4] => 14704 [5] => 1110 [6] => 1137 [7] => 10719 [8] => 22557 [9] => 9269 [10] => 9591 [11] => 4326 [12] => 1130 [13] => 1134 [14] => 1629 [15] => 9853 [16] => 4327 [17] => 1122 )