สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
1900 BAHT
add to cart

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4315' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,11516,10240,6742,6943,3089,17388,9273,434,10750,1134,5056,10342,1113,1107,4247,4778,3059,1121 Array ( [0] => 11516 [1] => 10240 [2] => 6742 [3] => 6943 [4] => 3089 [5] => 17388 [6] => 9273 [7] => 434 [8] => 10750 [9] => 1134 [10] => 5056 [11] => 10342 [12] => 1113 [13] => 1107 [14] => 4247 [15] => 4778 [16] => 3059 [17] => 1121 )