สินค้าเหลือน้อย

1,500 BAHT
1900 BAHT
add to cart

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4315' and ( pcharacter='93' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,9601,4724,6098,20153,10521,5058,18500,3056,1631,3125,5045,17388,1639,5268,23529,21134,1134,9591 Array ( [0] => 9601 [1] => 4724 [2] => 6098 [3] => 20153 [4] => 10521 [5] => 5058 [6] => 18500 [7] => 3056 [8] => 1631 [9] => 3125 [10] => 5045 [11] => 17388 [12] => 1639 [13] => 5268 [14] => 23529 [15] => 21134 [16] => 1134 [17] => 9591 )