สินค้าหมด

150 BAHT
250 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4275' and ( pcharacter='' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,23886,24651,21666,9177,17853,23550,24806,11495,14309,5140,22429,13041,22559,24641,5177,25262,7342,23554 Array ( [0] => 23886 [1] => 24651 [2] => 21666 [3] => 9177 [4] => 17853 [5] => 23550 [6] => 24806 [7] => 11495 [8] => 14309 [9] => 5140 [10] => 22429 [11] => 13041 [12] => 22559 [13] => 24641 [14] => 5177 [15] => 25262 [16] => 7342 [17] => 23554 )