สินค้าเหลือน้อย

500 BAHT
600 BAHT
add to cart

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4254' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1168,4248,4257,15588,4127,13003,3957,10906,1184,1018,770,1947,4255,3594,4126,5040,10023,13673 Array ( [0] => 1168 [1] => 4248 [2] => 4257 [3] => 15588 [4] => 4127 [5] => 13003 [6] => 3957 [7] => 10906 [8] => 1184 [9] => 1018 [10] => 770 [11] => 1947 [12] => 4255 [13] => 3594 [14] => 4126 [15] => 5040 [16] => 10023 [17] => 13673 )