สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4254' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,1156,15585,13000,4120,770,13003,3956,1168,9673,5060,773,4259,2331,776,19124,4258,4988,3066 Array ( [0] => 1156 [1] => 15585 [2] => 13000 [3] => 4120 [4] => 770 [5] => 13003 [6] => 3956 [7] => 1168 [8] => 9673 [9] => 5060 [10] => 773 [11] => 4259 [12] => 2331 [13] => 776 [14] => 19124 [15] => 4258 [16] => 4988 [17] => 3066 )