สินค้าหมด

500 BAHT
600 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4254' and ( pcharacter='45' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4248,770,20901,10069,15585,4260,4130,5185,1168,10906,23465,4249,3594,5040,4128,23467,3957,8965 Array ( [0] => 4248 [1] => 770 [2] => 20901 [3] => 10069 [4] => 15585 [5] => 4260 [6] => 4130 [7] => 5185 [8] => 1168 [9] => 10906 [10] => 23465 [11] => 4249 [12] => 3594 [13] => 5040 [14] => 4128 [15] => 23467 [16] => 3957 [17] => 8965 )