สินค้าหมด

350 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4246' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,4242,3591,4338,10004,3952,5050,1093,23488,3928,1091,4676,5062,1098,13636,227,1099,8630,10320 Array ( [0] => 4242 [1] => 3591 [2] => 4338 [3] => 10004 [4] => 3952 [5] => 5050 [6] => 1093 [7] => 23488 [8] => 3928 [9] => 1091 [10] => 4676 [11] => 5062 [12] => 1098 [13] => 13636 [14] => 227 [15] => 1099 [16] => 8630 [17] => 10320 )