สินค้าหมด

350 BAHT
400 BAHT
q select pid from dex_product where pid<>'4246' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,24865,3933,1089,3591,3952,7916,4244,3931,1093,3431,1186,3951,6154,7913,3935,1094,6100,15618 Array ( [0] => 24865 [1] => 3933 [2] => 1089 [3] => 3591 [4] => 3952 [5] => 7916 [6] => 4244 [7] => 3931 [8] => 1093 [9] => 3431 [10] => 1186 [11] => 3951 [12] => 6154 [13] => 7913 [14] => 3935 [15] => 1094 [16] => 6100 [17] => 15618 )