สินค้าหมด

350 BAHT
400 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4245' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,7914,4338,8711,24343,7918,3950,11901,23687,1091,7915,1097,3927,1098,5062,3869,1096,23488,1186 Array ( [0] => 7914 [1] => 4338 [2] => 8711 [3] => 24343 [4] => 7918 [5] => 3950 [6] => 11901 [7] => 23687 [8] => 1091 [9] => 7915 [10] => 1097 [11] => 3927 [12] => 1098 [13] => 5062 [14] => 3869 [15] => 1096 [16] => 23488 [17] => 1186 )