สินค้าหมด

350 BAHT
400 BAHT

scale 1/144

/
q select pid from dex_product where pid<>'4244' and ( pcharacter='131' ) and pactivate='1' order by rand() limit 18 relate ,19481,1096,4242,7914,5062,15582,1092,3928,7913,4338,23488,4245,1094,1098,8628,11901,3935,9224 Array ( [0] => 19481 [1] => 1096 [2] => 4242 [3] => 7914 [4] => 5062 [5] => 15582 [6] => 1092 [7] => 3928 [8] => 7913 [9] => 4338 [10] => 23488 [11] => 4245 [12] => 1094 [13] => 1098 [14] => 8628 [15] => 11901 [16] => 3935 [17] => 9224 )